Bästa kommentaren från en läsare på länge, LÄS!

Apropå curla och hönsa sina barn, det här fick jag från ”Skatan”: 

 

Alltså det är nog dags för de flesta att tänka på familjen som AB där samtliga som ingår i koncernen har ansvar för heeeela firman läs familjen, och dess välmående. Är man inte tillräckligt aktsam, kanske det blir förgreningar av firman så som dotterbolag eller helt fristående bolag som i många fall har samma namn som familjen AB.

 

Någon på firman kommer vara långt mer effektivare på att sortera smutstvätt och lägga in maskin med vänster handen, men för den sakens skull ska inte avdelning tvättstuga stå på tomgång när den personen inte är tillgänglig, medarbetaren som i normala fall ansvarar för inköp ska kunna hoppa in och ta den biten. Det KAN hända att ansvarige för tvättstugan måste hinta till medarbetaren för inköp att inte glömma bort dennes avdelning när denne själv är förhindrad. Detta för att förebygga att ruljansen i familjen AB kommer in ett så kallat ”slow mode” som ofta orsakar oreda på de flesta avdelningar inom firman. De yngre och nyare oerfarna medarbetarna i firman tas naturligtvis om hand av seniorerna som visar praxis och föregår med gott exempel. Detta för att skapa rutiner i firman så att familjen AB sköts på ett sätt som är både vinstdrivande och effektivt, och som följer planen för hur seniorerna valt att driva firman. Det kan ses som orättvist, men obevekligt har seniorerna mandat som väger tyngre i många sammanhang, men glöm inte bort att de även är ytterst ansvariga för familjen AB. Det är alltså alltid seniorerna som är ansvariga för samtliga juniorer i familjen AB, oavsett om dessa är biologiska eller inte. Det är seniorerna som får stå till svars för samtligas uppträdande ,utförande och samarbetsförmåga.

 

 

Ni kommer med tiden att märka att vissa av medarbetarna är mer lämpade för vissa sysslor inom firman, varför vi rekommenderar att man tillåter tex den med ekonomiskt sinne vara den som sköter familjen AB ekonomi, naturligtvis ansvarar denna även för att informera och uppdaterar samtliga i firman vilka resurser man har att röra sig med. Detta för att skapa förståelse för inköp av inventarier och förbrukningsprodukter. Här kan det vara extra viktigt att släppa in dem juniorer som börjar komma in i tonåren- då det ibland kan skapas per automatik ( tyvärr än i dag ingen forskning på området) en känsla av att vilja köpa mer inventarier än familjen AB har resurser till. Helst vill vi att resurser ska delas så rättvist som möjligt mellan de yngre medarbetarna, för att förhindra så kallat skitsnack och utanförskap. Vi ser gärna att samtliga medarbetare inte bara seniorerna ska kunna njuta av härliga events och middagar, även gemensamma kick-offs ,detta gör nämligen att sammanhållningen i firman stärks. Vi vill dock påpeka att det är ytterst viktigt att seniorerna då och då antigen var för sig eller tillsammans gör utsvävningar på egen hand. Betänk att seniorerna har arbetat länge inte bara i familjen AB utan även i Mor/far familjen AB och har således en herrans massa bonus att plocka ut. Hur andra sköter sina familjer AB ska vi försöka lägga så liten vikt på som möjligt- vi ser till att vi är ”up and running” och att alla medarbetare som ingår i vår koncern trivs och strävar mot samma mål. Andra familjers AB tillvägagångssätt sätt behöver inte vara sämre- men vi ser gärna att ni håller er egen kurs och håller er till, som tidigare nämnts ,seniorernas gemensamma plan.

 

 

Vi har sett firmor som visserligen går bra , som heter Mamma AB eller Pappa AB dessa firmor innebär oftast att en av seniorerna har tagit på sig huvudansvaret, vi anser inte att det är fel, men resursslöseri. Att ha en medarbetare som bara glider med och inte motpresterar kan i många, vi skulle nästan våga säga de flesta, leda till om inte omedelbar men på lång sikt : uppsägning. Det finns även firmor som kallar sig Enastående AB, dessa är oftast enmansföretag med ett antal ( kan variera stort från 1 st upp till 7st eller fler ) juniorer, dessa firmor lägger ofta stor vikt på samarbeta och de flesta i som ingår i en koncern Enastående AB brukar vara mycket delaktiga i firman och väl insatt i firmans ekonomiska resurser.
Vi ber er också som en sista förmaning ha i åtanke att juniorena kommer att starta eget.
Se då till att samarbetet mellan seniorerna är någorlunda jämt fördelad- då ni av naturliga orsaker kommer att göra allt i lite långsammare takt, men för att inte låta allt för negativ, så vill vi påminna om att arbetsbördan minskar drastiskt med varje junior som säger upp sig från Familjen AB

  1. Vivi skriver:

    Underbart skrivet!

  2. Skatan skriver:

    Tänk vad glad och lite mallig man blir! Tack alla som delar min ( sjuka?) humor ♥️♥️♥️

  3. Laila skriver:

    Så himla bra beskrivet. Klockren!

Kommentera inlägget

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Information om hur vi använder dina personuppgifter och om dina rättigheter finns på vår hemsida

LOADING..