Well, det här med Italien och väder

Plaskblöt.se

”Medtag paraply” stod det i infomailet …. som somliga uppenbarligen inte läste..

LOADING..