Med huvudet under armen

Har kontorstjänst halva dagen så därför jobbar jag i högt temp och koncentrerar mig hårt. Hämtar te och knäckemacka i köket.

När bortåt halva koppen är urdrucken så tänker jag att téet smakar skit och att jag måste handla en ny smak. Tittar i koppen.

width=1840

Det vore ju bra om man lade i tepåsen också.

LOADING..