Fingerfärdig or not

Jag har bara en enda fråga;

Hur torkar hon sig i röva?

LOADING..